Peniaze sú nevyhnutné, ale zároveň vedia narobiť veľkú šarapatu v rodine, medzi priateľmi, v zamestnaní. Ak človek okúsi chudobu, stmeľuje ho to s rodinou a priateľmi s rovnakým životným osudom. Ale ak ochutná život v dostatku, ak sa to zvrtne, môže ostať sám, nepochopený, s bôľom a pocitom nespravodlivosti. Nielen z nedostatku peňazí, ale i z nedostatku lásky, keď ho neraz opúšťajú priatelia i najbližší. Stáva sa však, že sa z chudoby vyvlečie vlastnou usilovnosťou a zabúda na svoju minulosť. Začne sa hrdiť svojím majetkom. Stúpa mu sláva do hlavy, dokonca si začína namýšľať, že je voľakto, a čo je horšie, jeho túžby rastú do nebeských výšok. Octavia mu je primálo, honosný dom je iba dočasný v túžbe za honosným sídlom v zámorí alebo aj doma, ak je to v milionárskej štvrti. Strata súdnosti s rastom majetku nebýva zvláštnosťou.

Bohatstvo a túžba po sláve zaslepujú oči, a tak sa grupujú nové „priateľstvá“ utvárajúce osobitnú „elitu“. Nové vzťahy geometricky rastú a nachádzajú nové možnosti rozvoja. Človek má najviac vzťahov, ak má spoločenské postavenie a je solventný. Lenže je tu aj nebezpečenstvo posunu hranice hĺbky vzťahu na hranicu zištného zámeru. Do centra pozornosti sa dostávajú peniaze, veľa peňazí, pre seba, pre pohodlie a obdiv vlastnej výsosti. Jeden by sa rád videl medzi prvými v rebríčku najbohatších ľudí sveta, iný žije v predstavách, že by sa raz zo svojho dočasného pobytu na stanici či pod mostom rád vrátil k svojej rodine a poobedoval s bratom, sestrou, so svojimi dospelými deťmi.


Na svojich rodičov pri zažívaní hojnosti dávno zabudli. Možnosť zamotať sa medzi ľudí s veľkým vplyvom ich nabáda aj k úvahám, ako spájať svoje chúťky vydobýjaním možného i nemožného. Je pochopiteľné, že človek má ambície, usiluje sa o kariéru, snaží sa o úctu a záujem okolia, rodiny a priateľov, ale nemal by si ich kupovať. Vzťahy sa prejavujú všelijako, aj urážlivo, najmä, ak sú merané finančnou bilanciou. Musíme vedieť rozlíšiť, kde vzťahy začínajú a kde sa končia. Určite nepotrebujeme nikoho, aby za nás žil, aby vedel o každom našom počine, o každej situácii, hoci aj v peňažnej disponibilite. Jedna skúsenosť však takmer vždy platí: peniaze ničia vzťahy, prebúdzajú závisť a ak ich je priveľa, ničia aj charakter. Navyše, narábanie s peniazmi je drahý špás. Je to fakt, ktorý sa celkom pokojne dá prirovnať k známemu „peniaze alebo život“! Veľké imanie totiž spotrebúva čas žitia a naplno zotročí svojho spravovateľa.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.