14.06.2017, 00:00

Kolektívne nevyjednávanie

Jozef Mihál
Zdroj: Peter Mayer

V piatok parlament v druhom čítaní rokuje o Richterovej novele zákona o kolektívnom vyjednávaní. Cieľom novely je vyriešiť námietky Ústavného súdu. Ten rozhodol, že vynútené rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa rozhodnutím ministerstva práce na ďalších zamestnávateľov, ktorí nie sú členmi príslušného zamestnávateľského zväzu a ani u nich nepôsobí príslušná odborová organizácia – je v rozpore s Ústavou a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Minister práce rozhodnutie o protiústavnosti vynúteného rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa nerešpektuje. A presadzuje novelu, ktorou vynútené rozširovanie maskuje mechanizmom akýchsi reprezentatívnych kolektívnych zmlúv. Tie majú byť záväzné pre ostatných zamestnávateľov v odvetví už nie na základe rozhodnutia ministerstva, ale automaticky.

Ak by ste si povedali, že to je rozumný návrh – nie, nie je. Takzvaná reprezentatívnosť neznamená, že kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvorí odborová organizácia združujúca dostatočne veľký počet zamestnancov – napríklad aspoň 50 percent zamestnancov v odvetví. Ide len o technickú definíciu použiteľnú v prípade, že v odvetví sa „stretne“ naraz viac kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a treba rozhodnúť, ktorá z nich sa má automaticky rozšíriť na odvetvie.

Automatické rozšírenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa tak aplikuje na všetkých zamestnávateľov a zamestnancov v odvetví aj vtedy, ak ju uzavrie odborová organizácia združujúca napríklad päť percent zamestnancov v danom odvetví.

Mimochodom, kedy konečne začne KOZ transparentne priznávať počet svojich členov?

Richter rád deklaruje, že zmeny v legislatíve, ktoré sa priamo týkajú aj zamestnávateľov aj zamestnancov, prijíma len so súhlasom oboch zaangažovaných strán. Čo je zaujímavé, novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní v podobe, v akej ju Richter predložil do parlamentu, však odmietli aj zástupcovia zamestnávateľov, aj zástupcovia odborov – pozrite si záznam z rokovania tripartity z desiateho apríla tohto roku.

Nerozumiem tomu, prečo Richter presadzuje zákon o kolektívnom vyjednávaní, s ktorým nesúhlasia ani zamestnávatelia, ani odbory. Nerozumiem tomu, prečo Richter nahrádza jedny protiústavné ustanovenia novými protiústavnými ustanoveniami.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.