15.06.2017, 00:00

Rok revízií, ktoré zapustili pevné korene

Radko Kuruc
Zdroj: Marek Kmeť

Na začiatku to nebol veľký tresk. Nápad zaviesť do slovenskej reality nástroj na efektívnejšie využívanie verejných zdrojov sa rodil postupne a dostal sa do programu novej vlády.

Uplynul už rok od ostrého štartu projektu Hodnota za peniaze, ktorého ambíciou je zhodnotiť efektívnosť väčšiny verejných výdavkov. A hľadať cesty, ako dostupné zdroje využiť čo najlepšie na kvalitnejšie verejné služby. Je čas na rekapituláciu.

Máme za sebou dve kolá revízií, spolu šesť sektorov pokrývajúcich približne 35 percent verejných výdavkov.

V prvom kole prešli revíziou tri oblasti – informatizácia, doprava a zdravotníctvo. Hovoríme o potenciálnej úspore v informatizácii, efektívnejších výdavkoch na výstavbu ciest, železničnú aj autobusovú dopravu, ale najmä o kvalitnejšom zdravotníctve. Práve tento sektor bol zmapovaný najpodrobnejšie a časť opatrení v objeme 170 miliónov eur sme zapracovali aj do tohtoročného rozpočtu. Okrem toho sa Útvar hodnoty za peniaze začal venovať aj hodnoteniu investičných projektov.

Druhá etapa revízie sa zamerala na oblasti vzdelávania, práce a sociálnych politík a životného prostredia, ktorých záverečné správy zverejníme v tomto roku.

Revízia v školstve patrí k tým najzásadnejším. Tu nám už doslova svieti červená kontrolka. Výsledky vzdelávania sú nízke, navyše sa stále zhoršujú. Len samotné dolievanie peňazí do sektora pritom nemusí priniesť želané výsledky. Zvyšovanie zdrojov by malo byť spojené aj s reformnými krokmi, napríklad v podobe zmeny systému odmeňovania učiteľov v podobe zvýšenia previazanosti medzi platmi a kvalitou.

Obrovský balík výdavkov sa dostal pod drobnohľad analytikov aj v prípade trhu práce a sociálnych vecí. Identifikovaných bolo viacero možností na zlepšenie. Napríklad vieme, že na sociálne dávky vynakladáme zhruba toľko peňazí ako okolité krajiny, za výsledky sa určite nemusíme hanbiť. Podstatnou otázkou preto je, ako lepšie cieliť dávky na tých, ktorí to naozaj potrebujú.

Nezanedbateľnou oblasťou je životné prostredie. Napriek tomu, že na túto oblasť vynakladáme výdavky porovnateľné s okolitými krajinami, výsledky dosahujeme horšie. Napríklad v znečistení ovzdušia, ktorého zlepšenie môže priniesť viac zdravých rokov života.

Za rok sa toho stihlo pomerne veľa. Je evidentné, že projekt Hodnota za peniaze už zapustil vo verejnej správe pevné korene. A že jeho cieľ, mať lepší štát, sa postupne napĺňa. Kľúčové bude plnenie stanovených opatrení, na ktorých plnenie už dozerá novozriadená implementačná jednotka.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.