18.07.2017, 00:00

Čo je za rastom svetových akciových trhov

Menbere Workie
Zdroj: Pavol Funtál

V posledných mesiacoch nerastie nič rýchlejšie ako hodnota akcií na kapitálových trhoch. Mnohé vyspelé ekonomiky zaznamenali rekordný nárast hodnoty akcií.


V zásade sú cenné papiere ako iné obchodovateľné tovary a služby, a ich hodnota je určená ponukou a dopytom. Čím vyšší dopyt, tým vyššia cena. Hodnoty akcií by mali kopírovať ekonomické fundamenty a očakávania investorov o budúcom vývoji hospodárskej politiky. Nálada investorov je súčasťou vytvárania, respektíve rúcania týchto hodnôt. Po skončení globálnej finančnej a hospodárskej krízy sa dali očakávať korekcie cien akcií smerom nahor, ale dnes hovoríme o rekordne vysokých cenách.


Čo sa skrýva za súčasným rekordným nárastom hodnoty akcií vo svete?


Politický vývoj v Európe, kde sa oproti očakávaniam voľby skončili v niektorých krajinách priaznivo, vyslal pozitívny signál. Podobný priaznivý výsledok sa predpokladá aj v ďalších krajinách. Výsledok brexitu síce mal krátkodobý negatívny vplyv na ceny akcií, avšak trh sa s tým vyrovnal pomerne rýchlo. Z hľadiska USA je výrazné nadhodnotenie ceny akcií spojené so zvolením nového prezidenta, pretože prisľúbil vysoké výdavky do infraštruktúry, čo signalizuje možný dlhodobý ekonomický rast. Aj plány v oblasti daňových reforiem sa javia ako impulz na optimizmus v americkej ekonomike. Oveľa väčší sľub investícií čínskej vlády do infraštruktúry vo svete je tiež silným signálom pre budúci priaznivý ekonomický vývoj vo svete.


Vysoké hodnoty akcií súvisia s rekordne nízkymi úrokovými sadzbami najmä vo vyspelých krajinách a reflektujú aj nízku mieru inflácie. V porovnaní s peňažným trhom preto akciové trhy poskytujú signifikantne vyššie výnosy. V USA za vysokou hodnotou akcií stojí aj vykupovanie vlastných akcií firmami v prostredí „ultra lacných peňazí“.


Nemalú úlohu hrajú vysoké hodnoty dlhopisov a ich nízky výnos na kapitálových trhoch. Investori by museli kupovať dlhopisy za vysoké ceny, ale dostali by za to nízke výnosy. Preto v porovnaní s investíciami do dlhopisov sú akciové trhy lákavejšie. Je všeobecne známe, že akcie sú rizikovejšie ako dlhopisy a prirodzene musia poskytnúť vyššie výnosy.


Ak optimizmus z vysokých cien akcií dostane rozmer ilúzie, môže byť pre ekonomiku nebezpečný. Každý, kto si pamätá na situáciu z roku 2007, keď akciové trhy lámali rekordné hodnoty, vie, že opačný trend sa môže objaviť pomerne rýchlo a zvyčajne stačí aj nepatrný negatívny signál.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.