Vyrieši to komisia

Musí existovať jasná predstava