Ochrana a regulácia sú rozdielne inštitúty

Korupcia, klientelizmus a podnikanie po slovensky