21.08.2018, 00:00

Pražská jar 1968. Keď sa z plebejského ľudu stali občania

Späť na článok