Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
13.06.2008, 00:00

Ochrana spotrebiteľa -- v akom záujme?

Ministerstvo spravodlivosti SR našlo spôsob, ako potrestať obchodníkov, ktorí budú neprimerane zvyšovať ceny pred zavedením eura a po ňom. Navrhujú včleniť do Trestného zákona nové ustanovenie:

Kto poškodí spotrebiteľa a spôsobí mu malú škodu (viac ako 8 000 Sk) tým, že poruší cenovú disciplínu podľa osobitného predpisu o cenách alebo iné obmedzenie zmluvnej tvorby cien, vyplývajúce zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia, vydaného na jeho základe, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“ Navrhovaná účinnosť tohto ustanovenia by sa začínala prvým septembrom 2008.
Podľa predkladateľa zákona - Ministerstva spravodlivosti SR - navrhovaná úprava však nemá reštriktívny charakter z hľadiska princípov trhovej ekonomiky a zmluvnej voľnosti, ktorý by prinášal obmedzenia, nevyplývajúce už teraz z platných a účinných právnych noriem (najmä zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov).
Neviem, či čítam a vykladám ten istý zákon, ale navrhovaná skutková podstata v Trestnom zákone je v príkrom rozpore so zákonom o cenách a s princípmi trhovej ekonomiky. Zákon o cenách je budovaný na zmluvnej voľnosti a na tvorbe cien dohodou. Inak povedané, drvivá väčšina u nás predávaných tovarov nemá regulované ceny. O akej cenovej disciplíne teda zákonodarca hovorí? Ako dlho by mala takáto disciplína trvať? Na večné veky? Zákon neobsahuje žiadne ustanovenia o časovej pôsobnosti takejto normy. Ako sa majú obchodníci správať, ak dôjde k objektívnej potrebe zvýšiť ceny, napríklad v dôsledku zvyšovania cien palív a energií? Navyše uvedená právna norma je neurčitá. Neobsahuje v odkazoch ani len čísla zákonov, na ktoré sa zákonodarca odvoláva.
K trestnoprávnym sankciám pri riešení týchto vzťahov obyčajne dochádza v prípadoch celoplošného regulovania cien, lístkového systému, vojnového stavu, teda v prípadoch nedostatku tovaru a služieb či existencie čierneho trhu. Predpokladám, že nemáme ambície naplniť tieto kritériá. Len pre zaujímavosť - trestnoprávne sankcionovanie neodôvodneného zvyšovania cien na našom území umožňoval zákon číslo 63 z roku 1940 o Cenovom úrade v bývalom totalitnom slovenskom štáte. Ten určoval najvyššie alebo pevné ceny a cenové rozpätie niektorých tovarov. Kto porušil ustanovenie tohto zákona, spáchal priestupok a hrozilo mu väzenie do 6 mesiacov alebo peňažný trest do 500-tisíc korún slovenských.
Uvažovať o trestnej zodpovednosti v prípade neprimeraného zvýšenia cien je nielen neadekvátne, ale hlavne neúčinné. Trestné právo sa má používať iba tam, kde už iné prostriedky nestačia. Trestná zodpovednosť sa považuje za najprísnejší druh právnej zodpovednosti, a to nielen možnými sankciami, ale hlavne na podmienky jej vzniku. Na vznik trestnej zodpovednosti musí byť splnených množstvo kumulatívnych podmienok. Inak povedané, ak by nejaké konanie spĺňalo kritériá na občianskoprávnu či administratívnu zodpovednosť, nemusí spĺňať kritériá pre trestnoprávnu zodpovednosť.
Ekonomické zákony platia, či si to niekto praje alebo nie. Možno sa podarí na určité obdobie administratívne či dokonca trestnoprávne zmraziť ceny. Neskoršie dôsledky takejto úpravy pocíti hlavne ten, koho chcel zákonodarca chrániť - spotrebiteľ.

Jozef Vozár, Ústav štátu a práva SAV

Prečítajte si aj:
Poctiví obchodníci sa nemusia báť

Slovensko bude čoskoro ďalšou krajinou, kde platí v súčasnosti najsilnejšia mena – euro. Mne ako ministrovi spravodlivosti neprináleží a ani si netrúfam hodnotiť tento krok z hľadiska ekonomicko-sociálneho. Ako bežný občan, ktorý pozná starosti väčšiny však viem, že dôchodcovia a sociálne najslabší to nebudú mať ľahké. Súhlasím preto s premiérom Robertom Ficom a predsedom ĽS-HZDS Vladimírom Mečiarom, že bude potrebné bežného občana chrániť pred prípadnými podnikavcami a nečestnosťami pri prechode na novú menu aj cestou Trestného zákona.
V štátoch, kde už platí euro, je právna ochrana spotrebiteľa – občana na podstatne vyššej úrovni ako u nás. Žiaľ, určite nemôžeme porovnávať ochranu spotrebiteľa na Slovensku s Francúzskom a ďalšími krajinami. Rovnako občania, žiaľ, pred nepoctivými obchodníkmi nevyužívajú už platné ustanovenia na svoju ochranu. Po mojom nástupe na ministerstvo sa snažíme tento vlak dohnať. Nikto nepopiera, že v Nemecku je vyspelý trhový mechanizmus, rovnako ako vo Francúzsku, kde by legálna úžera, podobná tej našej, nemala šancu.

Celý článok >>


Prečítajte si aj:
Jednou nohou v base

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovacieho konania novelu Trestného zákona. Možno by si niekto pomyslel, že ide o omyl, pretože jedna novela Trestného zákona práve stojí vo vláde, rokovanie o nej bolo prerušené – preto môže vyzerať divne, že kým ešte jedna novela nie je „vybavená“, už je tu ďalšia. No o omyl nejde ani omylom. Ide o politické zadanie predsedu vlády. Ten, obľubujúc trestné právo nad všetky ostatné,  už niekoľkokrát povedal, že proti zdražovaniu v súvislosti prechodom na menu euro bude bojovať aj prostredníctvom trestného práva. A máme to tu.
Predložená novela rozširuje skutkové podstaty trestného činu poškodzovania spotrebiteľa. Do basy na šesť mesiacov  až tri roky sa môže dostať ten, kto spôsobí malú škodu spotrebiteľovi tým, že „poruší cenovú disciplínu podľa osobitného predpisu o cenách alebo iné obmedzenie zmluvnej tvorby cien, vyplývajúce zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia, vydaného na jeho základe“. So zvyšujúcim sa dosiahnutým prospechom sa zvyšuje aj dĺžka možného pobytu vo väzení.

Celý článok >>


Prečítajte si aj:
Absurdné. Princíp obchodu ako trestný čin

Obchod sa dostáva v celoeurópskom kontexte pod tlak zo strany spotrebiteľov, dodávateľov, politikov.
Dôvodom sú cenové pohyby, a to na celom svete. Hoci dochádza k paradoxným situáciám, ako je to teraz v Nemecku s mliekom,  i rokovanie valného zhromaždenie EuroCommerce v Bruseli potvrdilo (10. 6. 2008), že tento pohyb je objektívny, avšak obchod je týmto prúdom do diania iba vtiahnutý. Ak sektor neutlmil cenový nárast cez svoje marže, tak určite nebol motorom dynamiky samotného nárastu. To však nejde donekonečna.

Celý článok >>

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.