Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
31.10.2008, 00:00

Predaj výrobkov pod výrobnú cenu

V súčasnosti prebieha diskusia o spôsobe regulácie cien pri prechode na euro a o zamedzení zdražovania. Menej sa hovorí o tom, že v rámci hospodárskej súťaže sa uskutočňuje aj predaj výrobkov pod ich výrobnú cenu. Na prvý pohľad môže táto situácia vyzerať pre spotrebiteľa ako veľmi priaznivá. Kupuje výrobky lacnejšie. Zdanie však klame. Často sa za takouto cenovou vojnou skrývajú snahy o ovládnutie trhu zničením slabšej a menšej konkurencie. Po ovládnutí trhu nastáva totiž takmer okamžite zvyšovanie cien. Také sú skúsenosti z iných krajín, kde nie sú výnimkou ani súdne spory v tejto oblasti. Samotný predaj pod výrobnú cenu sa podľa rozhodnutí nemeckých súdov nepovažuje za nekalosúťažný, len ak to má hospodársky zmysel. Uvádzajú sa najmä tieto prípady: problémy s odbytom, resp. pri textilnom tovare zmena módy, vyprázdňovanie skladov v dôsledku hroziacej skazy výrobkov a príchod nových výrobkov.
Aby sa mohlo podľa názoru nemeckých súdov hovoriť o nekalosúťažnom konaní, musia byť zobrané do úvahy viaceré okolnosti. Súdy vo svojich rozhodnutiach opakovane zdôrazňujú úmysel vytlačiť alebo zničiť konkurenciu zneužitím základných obchodných princípov. O úmysle vytlačiť konkurenčného súťažiteľa z trhu hovoria predovšetkým tieto indície: súťažiteľ ponúkajúci výrobky pod výrobnú cenu má silnejšie postavenie na trhu alebo je podstatne kapitálovo silnejší, výrobky pod výrobnú cenu neponúka len na krátke obdobie ako podnet na zavedenie alebo znovuoživenie predaja výrobkov, cielene ponúka výrobky pod výrobnú cenu, aby dosiahol nižšiu cenu ako konkurenčný súťažiteľ a na toto uskutočňuje protireklamu.
Je predaj výrobkov pod ich výrobnú cenu postihnuteľný aj podľa nášho práva? Platná právna úprava generálnej klauzuly inšpirovaná aj nemeckou právnou úpravou v § 44 Obchodného zákonníka poskytuje možnosti postihu predávania pod ich výrobnú cenu, ak sú splnené tri podmienky: Musí ísť o konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom.
Posúdenie, či právne relevantné správanie subjektov v oblasti predaja výrobkov pod výrobnú cenu korešponduje s dobrými mravmi, je v kompetencii súdu. Pritom súd by nemal len konštatovať, že určité konanie je v rozpore s dobrými mravmi, ale mal by aj konkretizovať, v čom vidí tento rozpor. V zmysle zákona sa nevyžaduje, aby ujma skutočne vznikla. Stačí, keď predaj výrobkov pod výrobnú cenu je spôsobilý privodiť ujmu.
Predaj výrobkov pod ich výrobnú cenu možno aj podľa nášho právneho poriadku charakterizovať ako nekalosúťažný. Aktivita je však na samotnom dotknutom súťažiteľovi, ktorý musí podať žalobu. Okrem zdržania sa takéhoto protiprávneho konania môže žiadať súd o náhradu škody či ujmy v peniazoch. Predovšetkým zdĺhavosť súdnych konaní odrádza našich podnikateľov od takýchto žalôb, ktoré by očistili podnikateľské prostredie od podobných protiprávnych praktík, ktoré deformujú trh.
Jozef Vozár, Andrea Čechovičová
autori sú právnici

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.