Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
20.06.2008, 00:00

Väčšiu dostupnosť bezplatnej starostlivosti

 Cieľom ministerstva zdravotníctva v rokoch 2006 -- 2010 je komplexne upraviť legislatívny rámec tak, aby sa posilnila dostupnosť bezplatnej  zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov, ktorí ju potrebujú. V uplynulých dvoch rokoch dominovalo úsilie čo najskôr obnoviť dôveru občanov k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, do praxe sa aplikovali regulačné zásahy v liekovej politike a zmeny v oblasti verejného zdravotného poistenia.
     Za ťažiskový úlohu považujem rozvoj informatizácie zdravotníctva a etablovanie eHealth ako povinnej súčasti systému zdravotníctva. Informatizácia, ktorá vnáša do iných odvetví národného hospodárstva poriadok, efektívnosť a úspornosť, môže významne pomôcť aj v zdravotníctve. Naša koncepcia informatizácie vychádza zo štúdií tvorby a financovania takýchto projektov  vo viacerých krajinách EÚ. Elektronické zdravotníctvo je u nás v začiatkoch, preto v rokoch 2009 -2013 budeme musieť vyčleniť objem finančných prostriedkov predstavujúci asi 1,5 % z celkových nákladov zdravotných poisťovní na nákup zdravotnej starostlivosti, teda asi 7,6 mld. Sk.
Prostredníctvom eHealth mám v úmysle podporovať zvyšovanie kvality a efektívnosti zdravotníckych služieb, znižovať duplicitné výkony a administratívne zaťaženie zdravotníkov, ale i pacientov, a tým zvyšovať spokojnosť občanov. Mojím zámerom je umožniť vznik nových foriem zdravotníckych služieb a poskytnúť zúčastneným stranám -- teda poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako aj občanom relevantné informácie pre rozhodovacie a monitorovacie činnosti v požadovanom čase a kvalite.
Určite sa počas nasledujúcich dvoch rokov zameriam aj na účelné a efektívne využitie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.
Investičné prostriedky z Operačného programu Zdravotníctvo pôjdu do modernizácie zdravotníckeho systému a podpory zdravia a predchádzania zdravotným rizikám. Slovensko bude môcť v programovom období 2007 -- 2013 čerpať v oblasti zdravotníctva 250 mil. euro a o ne sa budú môcť uchádzať vybrané zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Mimoriadne dôležité bude zabezpečenie racionálneho využitia spomínaných zdrojov EÚ na skvalitnenie zdravotníckej infraštruktúry a  materiálno-technického vybavenia zdravotníckych zariadení, ako aj skvalitnenia zdravotnej starostlivosti. 
        Z Programového vyhlásenia vlády SR vyplýva, že jednou z dôležitých úloh je vytvorenie nového rámca kódovania a platobných mechanizmov na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti pre všetky typy poskytovateľov (Katalóg zdravotných výkonov), ktorý je jedným z nástrojov -- ako  zmeniť spôsob financovania nemocníc. Je teda nevyhnutné  zadefinovať a v podstate zmeniť výkazníctvo zo strany zdravotníckych zariadení voči zdravotným poisťovniam. Uvedomujem si, že ide o jednu zo strategických úloh rezortu, ktorá okrem iného významným spôsobom ovplyvní finančné toky v systéme.
Medzi ťažiskové úlohy ministerstva samozrejme patrí i plnenie legislatívnych úloh. V tejto oblasti  za svoju "srdcovú záležitosť" považujem prijatie novely zákona o ochrane nefajčiarov. Ak sa chceme úspešne a v plnej miere podieľať na boji o vlastné zdravie, musíme si čím skôr uvedomiť zhubné pôsobenie škodlivín tabaku na naše zdravie a pevne sa rozhodnúť, že s fajčením chceme skutočne a definitívne prestať. Som presvedčený, že aj prijatím vhodných právnych noriem sa nám podarí boj o naše zdravie spoločne naštartovať.
Za ďalšie významné legislatívne úlohy považujem novelu zákonov: o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Ďalej le to legislatíva o niektorých opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so zavedením eura, potom zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Samozrejme medzi normami nebude chýbať návrh vyhlášky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení a  návrh nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Richard Raši, minister zdravotníctva SR

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.