Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
03.12.2008, 00:00

Štát ako deformátor hospodárskej súťaže 


V slovenskom právnom poriadku je hospodárska súťaž chránená a podporovaná priamo v ústave. Zakotviť takéto ustanovenie priamo do základného zákona štátu bolo odvážne. No akákoľvek ústavná úprava sa mení len na slovnú deklaráciu, ak nenasledujú ďalšie adekvátne, najmä legislatívne kroky. Štát by mal mať  záujem vytvoriť takú legislatívu, ktorá by zabezpečila efektívne fungovanie trhu, súťaž medzi podnikmi a, naopak, trestala by všetky konania, ktoré by viedli k deformovaniu hospodárskej súťaže a k "nekalej" súťaži.

Národná rada prijala v novembri zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení Obchodného zákonníka. Jeho cieľom je preniesť zmluvne zakotvené rozhodovacie právo o zmenách cien z predstavenstva na valné zhromaždenie. Štát má v uvedenej spoločnosti vlastnícku väčšinu -- 51 %, no obchodné vedenie patrí zahraničným investorom v zmysle privatizačnej zmluvy. Práve túto skutočnosť súčasná exekutíva kritizovala a považovala väčšinové zastúpenie v predstavenstve zahraničnými investormi za neadekvátne. Uvedené konštatovanie sa môže zdať logické, ale len na prvý pohľad. Keď si zoberieme historickú skúsenosť pôsobenia štátnych manažérov v bankách a v iných štátom ovládaných spoločnostiach pohľad bude iný. Ktorý rozumný investor by investoval miliardy korún, ak by vedel, že jeho peniaze budú spravovať štátom nominovaní manažéri? Aká je záruka, že sa opätovne nebudú správať rovnako, ako tí , čo už v minulosti vytunelovali niektoré banky či podieľali sa na podpisovaní miliardových bianco zmeniek?

Štát zasiahol týmto zákonom do konkrétneho rozsahu zmluvou stanovených práv investora. O tom, že takýto zákon, ktorý mení zmluvné podmienky, je neprípustný, netreba azda diskutovať. Dohodu možno meniť len dohodou a nie mocensky -- využitím zákonodarnej právomoci, ktorou druhá strana nedisponuje. Nejde však o jediný legislatívny prešľap. Takýto zákon deformuje súťaž v oblasti distribúcie plynu, pretože aj tu sa postupne vytvára konkurencia. Ak štát na valnom zhromaždení SPP nebude  súhlasiť s primeranou zmenou ceny kopírujúcou zmeny na burzách, de facto zlikviduje akúkoľvek potenciálnu súťaž v tejto oblasti.  Konkurenti SPP v tejto oblasti totiž  nemusia byť schopní a ochotní dlhodobo distribuovať plyn za podobne netrhové ceny, ako budú umelo držané štátom v SPP. 

Aktivita štátu v tomto smere deformuje aj tak slabo rozvinutý trh v oblasti distribúcie plynu, ktorý sa snaží podporiť európska legislatíva. Podľa článku 17 odsek 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, plynárenské podniky sú povinné viesť vo svojom vnútropodnikovom účtovníctve oddelene účtovníctvo pre každú zo svojich prepravných, distribučných a uskladňovacích činností tak, ako by to museli robiť v prípade, keby každú zo spomínaných činností vykonával samostatný podnik s cieľom zabrániť diskriminácii, krížovým dotáciám a deformovaniu hospodárskej súťaže.

Od Slovenska, ako členského štátu  EÚ, investori oprávnene očakávajú stabilnú legislatívu, kompatibilnú s právom únie, ktorá rešpektuje právnu istotu a zmluvnú slobodu, čo uvedenému zákonu chýba.

Jozef Vozár, Ústav štátu a práva SAV

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.