11.09.2017, 00:00

Obnova projektu Európskej únie

Za dotiahnutím inštitucionálnych procesov eurozóny je spoločný menový fond.

Európska únia
Zdroj: Reuters

EÚ charakterizuje hľadanie odpovedí na zásadné problémy ako migrácia, fungovanie eurozóny, dosahy kríz, terorizmus či obrana a ochrana hraníc. Dôsledky nedotiahnutých procesov podrývajú dôveru ľudí v jej budúcnosť. V politickej sfére sa preto aktivizujú subjekty, ktoré napádajú a spochybňujú ideu EÚ. Na úkor štandardných politických strán sa zviditeľňujú nacionalistické, populistické a euroskeptické strany.

Otázniky nad budúcnosťou eurozóny prispievajú k neistote podnikateľskej sféry, čo brzdí hlavne investície. Nejasná je budúca inštitucionálna štruktúra eurozóny, ktorá zostáva neúplná v kľúčových oblastiach jej fungovania. Nie je dobudovaná banková únia, rieši sa únia kapitálových trhov, pretrvávajú rozdielne pohľady na fiškálnu úniu a rysuje sa sociálna únia.

Dosahy finančnej a dlhovej krízy, a to najmä nezamestnanosť mladých ľudí, úroveň verejného a súkromného zadlženia a podiel nesplácaných úverov, sú stále rozsiahle. Napriek hospodárskemu oživeniu bánk najmä v periférnych ekonomikách pretrváva averzia k

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.