12.09.2017, 00:00

Keby sme vtedy vedeli to, čo vieme teraz

Menbere Workie
Zdroj: Pavol Funtál

Neraz hodnotíme naše rozhodnutia osobného či profesionálneho charakteru. Mnohí si kladieme otázku, akým smerom by sa vyvíjali veci okolo nás, keby sme vtedy vedeli to, čo vieme teraz. Podobná úvaha sa javí logicky aj opačným smerom. Ak by sme vedeli teraz to, čo bude v budúcnosti, ako by to ovplyvnilo naše rozhodnutia dnes. V podobnom
duchu je možné tieto úvahy rozšíriť o vážnejšiu otázku: Prečo sa nepoučíme z dejín, ako zabrániť chybám a omylom, ktorých sa dopustili generácie pred nami? Dnes predsa vieme, čo sa stalo v minulosti. Alebo nie?

Spomínané úvahy sú na dennom poriadku pri mnohých rozhodnutiach nielen na finančných trhoch, ale aj v iných životne dôležitých oblastiach. Predsa vieme aj to, že striedanie tzv. boomu a poklesu hodnôt na finančných trhoch je také zrejmé ako striedanie dňa a noci. Avšak ani v období boomu sa snaha investorov o čo najväčší zisk nespomaľuje, práve naopak, má tendenciu gradovať.

V tomto duchu je prístup k informáciám takou vzácnou veličinou, že asymetrické informácie sú považované za jednu z najdôležitejších príčin vzniku veľkých spoločenských a hospodárskych výkyvov. Existencia asymetrických informácií sa prejavuje buď v podobe morálneho hazardu, alebo v prípadoch zlého výberu. Morálny hazard je, jednoducho povedané, zmena správania jednotlivcov a inštitúcií po uzavretí kontraktu. Zlý či nepriaznivý výber predstavuje
zmenu správania jednotlivcov či inštitúcií ešte pred uzavretím kontraktu.

Morálny hazard je rozšírený do všetkých oblastí spoločenského života. Vo finančnom sektore hrá dôležitú rolu. Napríklad dlžník si berie úver s cieľom investícií, avšak po tom, čo má peniaze na svojom účte, ich minie na iné účely a banke sa tie peniaze nemusia vrátiť. Vtedy nastúpi nepriaznivý výber, kde banka buď neposkytuje úvery
určitým klientom, alebo mimoriadne sprísni podmienky ich poskytovania. Žiaľ, doplatia na to aj slušní klienti. A to je vedľajší negatívny efekt nepriaznivého výberu.

Rovnaká paralela platí aj v politike, kde volič dáva svoj hlas politickej strane na základe sľubov v jej programe, čo je sociálny kontrakt. Keď sa strana dostane k moci a z rôznych dôvodov svoj sľub nesplní, vtedy nastúpi nepriaznivý výber u voliča. Buď volič nepôjde v ďalších voľbách voliť, alebo volí neznámu stranu. Vo všetkých podobných prípadoch nasleduje podobné konštatovanie: keby sme vtedy vedeli, čo vieme teraz... Žiaľ, niektoré naše rozhodnutia nemajú jednoduchý reparát a môžu mať trvalé následky.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.