06.11.2017, 00:00

Zdravotníctvo zákaz zisku nevylieči

Cesty k zlepšeniu existujú, chýba iba odvaha.

Zdravotníctvo zákaz zisku nevylieči
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Vo verejnosti už roky rezonuje téma morálnosti či amorálnosti zisku v zdravotníctve, prípadne či, respektíve ako, ho obmedziť, keďže sa tvorí aj zo zdrojov zdravotného poistenia. Táto téma sa opätovne vracia, odlišnosť spočíva len v intenzite, akou sa o nej hovorí, či je pred voľbami, alebo po nich, prípadne ako sa to kedy politikom hodí.

Rozdielne pohľady
Otázka zisku v zdravotníctve sa dá posudzovať z viacerých hľadísk, ale za relevantné sa dajú považovať len dva pohľady: ideologický a pohľad založený na skúsenostiach, takzvaný empirický.


Z ideologického pohľadu v slovenskom zdravotníctve dlhodobo súperia dve koncepcie, dva rozdielne spôsoby videnia sveta. Prvý predpokladá silnú rolu štátu, centrálne riadenie a podľa možnosti jednu zdravotnú poisťovňu. Očakáva silný štát nielen v roli regulátor a, ale aj poskytovateľa a nákupcu zdravotnej starostlivosti a nakoniec aj v roli dohliadača prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Z tejto kategórie je aj snaha o administratívny zákaz zisku či jeho obmedzenie s osobitným dôrazom na zisk zdravotných poisťovní. Druhá koncepcia či pohľad na svet hlása slobodný výber a súťaž postavenú na decentralizácii zdravotníctva. Štát určuje nárok pacienta a pravidlá fungovania všetkých aktérov trhu, teda preberá s plnou vážnosťou rolu regulátora a tiež dôsledného dohliadača prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Predpokladá sa súťaž zdravotných poisťovní o poistenca a tiež súťaž poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o pacienta v ponúkanej kvalite zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacim servisom. Zásadnou sa javí súťaž poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zmluvy so zdravotnými poisťovňami v ponúkanej kvalite a cene. Nevýhodou tohto modelu je, že môže fungovať, len ak sa uskutočňuje dôsledne, bez nesystémových zásahov.


Korupcia brzdí
Z empirického pohľadu sa dá konštatovať, že vo svete existujú pozitívne príklady štátneho, ale aj súkromného zdravotníctva a rovnako tak pozitívne príklady zdravotníctva založeného na daňovom, ale aj poistnom systéme. Pri daňovom systéme môžeme uviesť ako pozitívny príklad Dánsko, negatívny Veľkú Britániu. Pri poistnom systéme predstavuje špičku Holandsko. O negatívnom príklade pomlčím, keďže ako je všeobecne známe, okrem Česka a Nemecka má poistný systém aj Slovensko. Z príkladov je dobré poučiť sa, inšpirovať, ale podľa možnosti ich z pohľadu aplikovateľnosti nepreceňovať. Vplyv vyspelosti národa, mentality alebo historických zvyklostí je významnejší, ako by sa na prvý pohľad zdalo, či ako je nám občas milé. Čo je však možné konštatovať so stopercentnou istotou, je fakt, že vo svete neexistuje ani jeden pozitívny príklad dobre fungujúceho štátneho zdravotníctva v skorumpovanej a zbyrokratizovanej krajine. Provokatívne sa tu žiada dodať, že kým Čína, trestajúca korupciu smrťou, je v rebríčku korupcie Transparency International na 80. mieste zo 176 posudzovaných krajín, Slovensku patrí v tomto hodnotení horšia, 46. priečka.


Chyba v systéme
Ak sa pozrieme na slovenské zdravotníctvo, s nadhľadom môžeme konštatovať, že tu momentálne máme niečo ako hybridný systém, v ktorom sa prelína štá

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.