14.11.2017, 00:00

Zrušme monopol na sprievodcov

Uvoľnenie regulácie zlepší podnikateľské prostredie na Slovensku.

sprievodca
Zdroj: TASR

Nezamestnanosť je fenomén v každej ekonomike, a preto sa každý štát snaží zavádzať rôzne opatrenia na jej zníženie. Kvalita zavádzaných opatrení je tým vyššia, čím viac efektov dosiahne, čo znamená, že opatrenie nielen zníži nezamestnanosť v absolútnych ukazovateľoch, ale aj posilní tie oblasti rozvoja, ktoré tvoria chrbtovú kostru ekonomiky, ako sú malé a stredné podnikanie.

Popri mnohých nákladných opatreniach, ktoré sú často umelým a neprirodzeným zásahom do ekonomickej štruktúry, ignorujúcim špecifiká regiónu, jedným z možných efektívnych opatrení s prakticky okamžitým efektom by bolo prekvalifikovanie určitých viazaných živností na živnosti voľné.


V súčasnosti platný Živnostenský zákon rozlišuje podľa požiadaviek na odbornú spôsobilosť živnosti remeselné, voľné a viazané. Kým remeselné živnosti sú striktne podmienené výučným listom, pri voľných živnostiach sa nevyžaduje odborná ani iná spôsobilosť. Výkon viazaných živností je však upravený osobitnými predpismi, ktorých cieľom je zabezpečiť vysokú odbornosť a profesionalitu v poskytovaní produktov a služieb tak, aby sa v maximálnej miere predišlo škodám na zdraví a majetku.


Kým drvivá väčšina viazaných živností skutočne vyžaduje permanentné zvyšovanie alebo testovanie odbornosti, existujú aj živnosti, ktorých vykonávanie nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre zdravie či majetok. Ukážkovým príkladom viazanej živnosti, ktorá by bez problémov mohla byť preradená medzi voľné živnosti, je živnosť sprievodca cestovného ruchu.


Vývojovo táto živnosť patrila ku koncesovaným živnostiam, ktoré v roku 1859 zaviedol panovník František Jozef I., nie však z dôvodu ochrany spotrebiteľa či iných „širších verejných záujmov“, ale z úplne prozaického dôvodu: naplniť prázdnu štátnu pokladnicu.


Koncesné poplatky sa tak stali spoľahlivým príjmom štátu až do čias socializmu, keď sa v rámci boja proti každému druhu podnikateľov dôsledne eliminovali všetky druhy živností. Keďže však potreba sprevádzania turistov ostala, živnostníkov nahradili interní pracovníci vtedajších štátnych alebo družstevných podnikov.


Český príklad
Po roku 1989 sa opäť otvára cesta súkromnému podnikaniu. Zásadný zákon, ktorý umožnil podnikanie v plno

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.