05.11.2019, 00:00

Socializmus Sovietskeho zväzu zničili negatívne úroky

Späť na článok