Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
19.11.2014, 00:00

Jakeš v roku 1989: Rozvahou proti provokáciám

Ako sme písali o novembri

V seriáli HN mapujeme reakcie dobovej tlače na udalosti okolo 17. novembra 1989. Dnes prejav Miloša Jakeša, generálneho tajomníka ÚV KSČ.

Vážení spoluobčania, súdružky a súdruhovia, obraciam sa k vám v súvislosti so závažným udalosťami, ktoré sa odohrávajú v posledných dňoch v Prahe a v niektorých ďalších mestách našej vlasti a stali sa zdrojom spoločenského napätia. Naša spoločnosť sa nachádza na križovatke svojho ďalšieho vývoja.

Plne si uvedomujeme, že ďalší rozvoj socializmu v našej krajine nie je možný bez reforiem. Od tohto kurzu, sledujúceho zlepšenie života ľudí, u nás neustúpime.

Vedenie komunistickej strany a československého štátu vynakladá veľké úsilie na to, aby sme vytýčené ciele dosiahli. Sme si pritom vedomí aj opodstatnených pripomienok verejnosti k tempu spoločenských premien, ich rozsahu i dôslednosti pri ich uskutočňovaní. Želáme si s vami, aby prestavba rýchlejšie prinášala konkrétne výsledky. Sme si zároveň vedomí svojej zodpovednosti za to, aby dôsledky nevyhnutných zmien nedopadli na plecia pracujúcich, neohrozili sociálne istoty, ich životnú perspektívu. Naším programom nie je anarchia, zmätok, sociálne napätie a sociálny rozvrat. To by mohlo závažne poškodiť aj naše národné záujmy.

Sme si vedomí, že musíme so všetkými čestnými občanmi uskutočňovať vlastnú československú cestu spoločenskej prestavby, zodpovedajúcu našim národným a demokratickým tradíciám, pracovitosti, talentu a kultúrnosti našich ľudí. Vítame dialóg so všetkými, ktorí sú za socializmus, i keď vyjadrujú kritické stanoviská k nešvárom a nedostatkom, s ktorými zápasíme. Riešenie všetkých otázok, ktoré našich občanov ťažia, i nových úloh, ktoré pred nami stoja, možno však dosiahnuť len v konštruktívnych, činorodých rokovaniach, v otvorenom a zodpovednom posudzovaní rôznych alternatív, ochote počúvať jeden druhého. Potom vždy budeme mať úprimný záujem. Sme si vedomí, že neľahké úlohy, ktoré sú pred nami, zvládneme, ak si budeme vážiť navzájom svoju prácu, opierať sa jeden o druhého. Čaká nás aj nejeden dialóg, polemika o vyjasnení súvislostí, a to nielen týchto dní, ale celej doterajšej i budúcej prestavby.

Ústrednému výboru Komunistickej strany Československa dochádza v týchto dňoch množstvo telegramov, listov, v ktorých kolektívy aj jednotlivci žiadajú zabezpečenie poriadku pokoja, podmienok na tvorivú prácu a spokojný život.

Prestavba prirodzene prináša rozdielnosť názorov aj postojov. Je tu však hranica, ktorú by sme nemali prekračovať. Vymedzujú ju naša ústava a zákony socialistického štátu. To je demokratické a to musí rešpektovať každý.

Vieme, že mladí ľudia sa stretávajú v práci, v štúdiu, v každodennom živote s radom problémov a starostí, ktoré treba zodpovedne riešiť. Vyplynulo to aj z rokovania nedávnej celoštátnej konferencie Socialistického zväzu mládeže.

Ako však postupujú a aký majú program tie skupiny, ktoré stoja v pozadí terajších udalostí v Prahe? Snažia sa bezohľadne manipulovať s časťou mládeže a zneužívať jej úprimný záujem pohnúť veci rýchlejšie vpred. Vplyv tohto pôsobenia sa prejavil aj medzi časťou nášho kultúrneho, umeleckého frontu. Akú morálku môžu mať ľudia, ktorí bezočivo rozširujú nepravdivé správy a fámy o smrti mladého človeka len preto, aby rozpútali vášne a emócie s nepredvídateľnými dôsledkami? Nejde im o nič iné než o to, aby pod heslami prestavby a demokratizácie za ľubovoľnú cenu rozvrátili proti záujmom ľudu socialistické zriadenie v Československu. V tejto súvislosti sa často diskutuje o piatkových udalostiach na Národnej triede. Aj tie sa, ako viete, vyšetria. Jedno je však jasné. V stávke je vec pracujúceho ľudu, socializmus, s ktorým spája svoju budúcnosť väčšina nášho ľudu vrátane mladej generácie.

Základnou podmienkou úspechu prestavby a jej dynamického postupu je pokojné spoločenské ovzdušie. Demonštráciami alebo štrajkami sa ekonomická situácia ani celkový život spoločnosti nezlepšia. K zhodnoteniu terajších udalostí a nastoleným otázkam je správne pristúpiť bez akýchkoľvek emócií a zaujatosti. Najvyššie stranícke a štátne orgány sú na to pripravené.

Obraciame sa na vás, na všetkých robotníkov, roľníkov, na inteligenciu, na mladú generáciu, na všetkých komunistov, príslušníkov politických strán a organizácií Národného frontu.

Urobme všetko pre to, aby sme sa zbavili bremena súčasnej vypätej situácie.

Pre našu krajinu je jedinou perspektívou socialistická cesta rozvoja. Sme povinní ubrániť hodnoty socializmu vydobyté v minulých zápasoch a obetavou prácou celých generácií, rozvíjať a obohacovať ich v nových podmienkach vývoja, ktorý pred nás stavia aj nové úlohy.

Prejavme všetci vysokú občiansku zodpovednosť, rozum a rozvahu.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.