16.12.2015, 00:00

Štát by nemal vlastniť firmy a skúšať podnikať

Proti. So štátnymi firmami sú spojené politické zásahy do podnikania.

Štát by nemal vlastniť firmy a pokúšať sa o podnikanie. Neexistuje racionálne zdôvodnenie jeho úlohy v podnikaní. Existuje však protichodnosť princípov a motivácií fungovania štátu a firiem. Z nej vyplýva, že štát nemôže reálne podnikať. Keď sa napriek tomu hrá na podnikanie, tak spôsobuje neefektívnosť týchto podnikov, ich zvýhodňovanie oproti ostatným, obmedzovanie súkromných podnikateľov, politické deformovanie konkurencie a podnikania, dodatočné náklady pre daňovníkov a spotrebiteľov a iné negatíva.

Vlastnícka zodpovednosť

Východiskom argumentov vyvracajúcich opodstatnenosť štátu ako vlastníka firiem je ich principiálne odlišné fungovanie. Štát, resp. vláda, funguje na krátkodobých politických motiváciách a princípe povinnosti, zatiaľ čo firmy pôsobia na dlhodobých a trhových motiváciách a princípe dobrovoľnosti.

Vláda má výlučné legálne právo vynucovaním nadobúdať zdroje od ostatných (zdaňovaním) a donucovať ich (napríklad reguláciami). Jej cieľom sú politické body u voličov a motiváciou je poskytovať z takto nadobudnutých zdrojov počas volebného obdobia čo najviac „darčekov“. Firmy však v konkurencii ponúkajú produkty a služby zákazníkom, ktorí môžu priamo a dobrovoľne za ne zaplatiť a kúpiť si ich. Sledujú dosahovanie zisku, vlastníctvo nadobúdajú bez donucovania a majú motiváciu dlhodobo zveľaďovať majetok. Vláda je však dočasným (zvyčajne štvorročným) vlastníkom používania vynútením získaných zdrojov, nie

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.