10.02.2017, 00:00

Riadiť nemocnice ako firmy? Áno, ale do dôsledkov

Späť na článok