14.02.2017, 00:00

Prečo máme drahú elektrinu: veľa regulácií a hnedé uhlie

Polovica krajín Únie necháva cenu na trh, Slovensko na mocný úrad.

elektrina
Zdroj: Dreamstime

V minulom storočí boli energetické monopoly bežné. Jednu spoločnosť sme mali na plyn, druhú na elektrinu. Ovládali všetko od výroby cez prenos, distribúciu, po predaj spotrebiteľom. Mali malú motiváciu robiť veci lepšie, keďže im nikto nekonkuroval a s ostatnými sieťami boli prepojené len v malej miere. Cieľom liberalizácie a prepojenia európskeho trhu s vyše 500 miliónmi zákazníkov bolo priniesť konkurenciu tam, kde to dáva zmysel. Takisto to umožňuje, najmä v prípade plynu, väčšiu bezpečnosť dodávok.


Podniky si v oblasti elektroenergetiky môžu konkurovať na začiatku reťazca pri výrobe elektriny a na konci, pri predaji. Od roku 2008 prudko klesli veľkoobchodné ceny do veľkej miery vďaka konkurencii pri výrobe a efektívnejšiemu fungovaniu trhov. Čo sa týka predaja, elektrickú energiu a plyn u nás ponúka domácnostiam vyše dvadsať spoločností. Okrem cenovej súťaže prinášajú aj inovácie – poradenstvo, združenú dodávku elektriny a plynu či energetické audity. Vzhľadom na konkurenciu približne polovica krajín Únie nereguluje koncové, ale len monopolné časti ceny. Slovensko plne reguluje ceny pre domácnosti a malých priemyselných odberateľov.


Medzi monopolné oblasti patrí prenos a distribúcia elektriny prostredníctvom sietí, keďže postaviť paralelné vedenia by bolo neefektívne. Na to, aby podniky nemali nadmerné zisky, stanovuje nezávislý úrad primerané poplatky. Tie by mali zahŕňať náklady a primeraný zisk. Primerané poplatky zabezpečia, aby spoločnosti mohli udržiavať siete v dobrom stave a nedochádzalo k výpadkom. Veď kto by chcel doma sedieť potme pri vypnutom televízore? Pokiaľ by bol regulátor závislý od vlády, tá by mohla z politických dôvodov tlačiť na znižovanie cien, najmä pred voľbami. Naopak, regulované spoločnosti by mohli tlačiť na čo najvyššie poplatky. Na Slovensku máme relatívne vysoký podiel sieťových poplatkov na celkovej cene elektrickej energie a jedny z najvyšších poplatkov za prenos elektrickej energie v Únii. Niečo o tom vie ministerstvo financií, ktoré nadmernými ziskmi v podnikoch v sieťových odvetviach zdôvodnilo stanovenie regulačného odvodu.


Do koncovej ceny vstupujú aj viaceré politicky motivované zložky ceny. U nás predovšetkým podpora obnoviteľných zdrojov, kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla, ako aj neefektívna a neekologická podpora ťažby hnedého uhlia a podpora pre odstavené bloky jadrových elektrární. Priestor na zníženie cien by mohol byť v zrušení, prípadne presune položiek do štátneho rozpočtu.
Energetika sa stala výrazne komplikovanejšou ako v čase národných monopolov

. Preto regulačnému úradu treba zabezpečiť omnoho vyššiu transparentnosť a lepšiu komunikáciu pri prijímaní rozhodnutí, odstránenie nadbytočnej regulácie či pravidelnú konfrontáciu poznatkov a praxe s domácimi aj európskymi či inými partnermi. Určite by to bolo bývalo pomohlo aj pri novej regulačnej politike.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.