Exekučné konanie sa zrýchli, dlh sa vám vráti skôr