Aj dedič už môže žiadať o náhradný pozemok

Urbárnik chce podnikať v lese sám

Bezodplatný prevod štátnych pozemkov je už rýchlejší

Nájom ukončia pozemkové úpravy

Požiadajte o zdedený náhradný pozemok

Podvodníci a prezidenti

Pozor, takto prídete o majetok a peniaze